Co očekávat na stavebním úřadě

Zpět na úvod

Co vás čeká na stavebním úřadě?

 

Průběh řízení na stavebním úřadě

Stavební řízení je správní řízení vedoucí k zisku stavebního povolení. Je zahájené podáním žádosti o stavební povolení u stavebního úřadu a končí jeho vydáním. Zahájeno je v okamžiku, kdy stavební úřad obeznámí veškeré účastníky jednání včetně orgánů státní správy, následně stanoví ústní jednání spojené s místním šetřením. Jednotliví účastníci mohou vznést námitky nejpozději do tohoto ústního jednání. Stavební řízení může být přerušeno, jsou-li v dokumentaci zásadní chyby a stavební úřad současně vyzve žadatele, aby nedostatky opravil nebo doplnil chybějící dokumenty. Správní řízení je přerušeno až do napravení chyb. Délka tohoto přerušení je závislá na rychlosti dodání. 


Potřebná dokumentace pro pozemek a stavbu

Před návštěvou stavebního úřadu si s sebou vezměte veškerou potřebnou dokumentaci a obrňte se trpělivostí, jelikož stavební řízení se někdy může velmi protáhnout. Pokud za vás bude stavební povolení vyřizovat projektant, je potřeba přiložit ještě plnou moc. Zde je přehled všech potřebných dokumentů:

1. Žádost o stavební povolení (jedná se o přílohu č. 9 vyhlášky 503/2006 Sb.)
2. Výpis z katastru nemovitostí a kupní smlouva
3. Seznam a adresa osob mající práva k pozemku nebo stavbám na pozemku
4. Souhlas osob, které mají vlastnické právo k sousedním pozemkům
5. Technický popis stavby a projektová dokumentace
6. Zakreslená situace v měřítku katastrální mapy
7. Stanoviska všech dotčených orgánů (ochrana ovzduší, vody…)
8. Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury
 

Nejčastější nedostatky a překážky

Nejčastějším problémem při řešení stavebního povolení bývá nekompletní dokumentace či chybně vyplněná žádost. Pokud se nechcete zbytečně stresovat, dobrou radou je zaplatit si služby projektanta, který za vás stavební povolení oběhá.

 

TIP od pana Maňase: Tato služba je zpoplatněna, ale projekční kancelář má se získáváním stavebního povolení zkušenosti a nebude to pro ni tedy žádný problém. Ušetříte tímto spoustu času a budete moct na tyto úřední záležitosti zapomenout.

 

Bc. Veronika Žáčková

Istav Media, s.r.o.
20.12.2022

Objednávka katalogu zdarma

Kontaktní údaje pro zaslání katalogu

* e-mail pro zaslání e-booku
* telefonní číslo pro ověření adresy zaslání tištěného katalogu