Návštěva projektanta

Zpět na úvod

Návštěva projektanta


Průběh schůzky s projektantem

S vybraným projektantem se můžete sejít v jeho kanceláři nebo přímo na stavebním pozemku. Druhá varianta je obvykle zpoplatněna podle sazebníku dané projekční kanceláře. Schůzka na pozemku má svá pozitiva, protože si tak projektant udělá obrázek o konkrétní situaci a celý proces se tímto způsobem značně urychlí.

Nezapomeňte vzít svoje nákresy a mějte v hlavě odpovědi na všechny možné otázky. Projektant se vás bude určitě na řadu z nich ptát a nejspíše se bude zajímat také o další podrobnosti ohledně plánované stavby domu. Není na škodu mít po ruce poznámkový blok a zapisovat si nové informace, bude jich totiž spousta. Jsou-li na místě k dispozici katalogy vzorových domů, vezměte si je. V klidu si je prohlédněte doma. Je zde také možnost si objednat zcela zdarma náš katalog typových rodinných domů.

Celá řada investorů schůzku v projekční kanceláři zbytečně odkládá, protože se bojí, že jim bude projektant svoje služby nutit. Tato představa je ovšem mylná. Můžete si objednat nezávaznou schůzku s více projektanty a až poté se rozhodnout, kdo vám vyhovuje nejvíce.

Na detaily, týkající se návštěvy projektanta jsme se zeptali pana Maňase z architektonické kanceláře Křivka: „První konzultace je vždy (alespoň u nás) nezávazná a bezplatná. Tato schůzka trvá většinou kolem 1 až 2 hodin, lze ji realizovat osobně nebo prostřednictvím videohovoru a v krajních případech se dá nahradit e-mailovou komunikací, kde se vyjasní všechny potřebné dotazy pro relevantní a co nejpodrobnější návrh rozsahu prací a jejich cena.“ 

Pan Maňas však upozorňuje také na úskalí spojená s rozpočtem: „Řada stavebníků si neuvědomuje širší souvislosti a má tendenci srovnávat pouze cenovou nabídku zpracování projektu pro stavební povolení. Vždy je ale potřeba řada dalších podkladů, přičemž ne vždy tyto podklady od projektantů či projekčních kanceláří dostane. Dalším důležitým krokem je ověření, že představa investora o velikosti a formě domu je v souladu s územními regulativy dané lokality a pozemku. V zásadě si myslím, že bez osobní schůzky s projektantem je výběr dost zkreslený, protože rozhodování pouze podle ceny není vždy nejvhodnější.“

 

Služby projekční kanceláře

Projekční kanceláře nenabízí pouze projekty novostaveb rodinných domů, můžete si od nich nechat navrhnout také rekonstrukci starších domů nebo například půdní vestavbu stávajících prostor. Projekční kancelář za vás v případě zájmu zajistí veškeré stavební a územní řízení. Zajistí tak vydání stavebního a územního povolení. Mezi další služby projekčních kanceláří také patří vyřízení kolaudace a potažmo vklad hotové stavby domu do katastru nemovitostí.

 

TIP od pana Maňase: Spousta projektantů nabízí takzvaný stavební doraz, u něhož je jeho rozsah uveden ve smlouvě o díle. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost jím vyprojektované stavby. Dále je také projektant zodpovědný za proveditelnost, technickou a ekonomickou úroveň stavby domu. Jeho povinnosti jsou zakotveny ve stavebním zákoně.

 

Spolupráce s projektantem

 

Úvodní schůzka

Na první nezávazné schůzce s projektantem proberete veškeré otázky ohledně domu. Společně si popovídáte o svých požadavcích a seznámíte se s projektantem. Po této schůzce se v klidu domova rozhodnete, zda stojíte o spolupráci s danou projekční kanceláří nebo ne.

Smlouva o dílo

V tom případě, že jste našli projektanta podle svých představ, přichází na řadu podpis smlouvy o dílo. Ve smlouvě je vždy uveden účel projektu, jeho rozsah, celková cena projektu a termín zhotovení. Nebojte se požádat o zapůjčení smlouvy k prostudování, dobrý projektant na vás v žádném případě nebude vyvíjet žádný nátlak.

Vlastní projekční činnost

V této fázi přichází období čekání, protože v této chvíli projektant navrhuje váš vysněný domov. Je potřeba být pro projektanta k dispozici na telefonu nebo na mailu, protože vás může kontaktovat a bude s vámi chtít prokonzultovat průběh jeho návrhu.

Odevzdání projektu

Ve sjednaném termínu je odevzdaný hotový projekt. Dostanete jej vytištěný v papírové formě a dnes je již standardem odevzdání i v elektronické podobě. Projekt musí být opatřen autorizačním razítkem, jinak je nepoužitelný k projednání na stavebním úřadě.


Bc. Veronika Žáčková

Istav Media, s.r.o.
05.12.2022

Objednávka katalogu zdarma

Kontaktní údaje pro zaslání katalogu

* e-mail pro zaslání e-booku
* telefonní číslo pro ověření adresy zaslání tištěného katalogu