Energetické standardy budov

Zpět na úvod

Energetické standardy budov


K čemu je energetický standard budov?

Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií byly stanoveny požadavky na konstrukce domů, které měly za cíl snížit náklady na vytápění domů. U nízkoenergetických domů dochází ke snížení útraty za vytápění a ke zvýšení kvality domu, s čímž je spojen i pojem zdravé bydlení.

Energetické standardy budov neslouží jen k úspoře energie jednotlivce. Jde ale také o celkový ekologický dopad na planetu, na zdraví lidí, kteří budou méně zatěžovat zdravotní systém, a také dojde ke zvýšení HDP, protože jsou domy stavěny z lokálních zdrojů.


nZEB a zohlednění v projektu domu

Pod tajemnou zkratkou nZEB se skrývají domy s téměř nulovou spotřebou energie (z anglického nearly zero energy building) a z hlediska energetických standardů jsou jediným legislativně zakotveným pojmem.
 

Standard nZEB je primárně uveden směrnicí Evropského parlamentu. Ve zkratce tato směrnice říká, že dům s nulovou spotřebou energie má minimální požadavky na energetickou náročnost, dojde tím zároveň ke snížení emisí oxidu uhličitého. Veškerá využívaná energie by měla být ve značném rozsahu pokryta obnovitelnými zdroji. Co konkrétně znamená téměř nulová spotřeba, nechává ona směrnice na členské zemi. V České republice není nulová budova definována absolutními hodnotami, ale hodnota je u každého objektu jiná. Pro stanovení nulového domu se používá referenční budova, kdy se porovnává budova o stejné geometrii a orientaci, která má legislativně standardizované vstupní parametry. Hodnocená budova musí mít o 30 % nižší spotřebu elektrické energie než tato referenční budova.

 

Tip od pana Maňase: Směrnice ohledně nZEB je poměrně nová a pro laika je velmi obtížné se v ní vyznat. Nejasné stanovení pojmů a rozdílná formulace v jednotlivých členských státech na přehlednosti rozhodně nepřidává. Nebojte se zeptat svého projektanta na problematiku energetických standardů, získáte rozhodně lepší informace než na internetu.

 

Bc. Veronika Žáčková

Istav Media, s.r.o.
20.12.2022

Objednávka katalogu zdarma

Kontaktní údaje pro zaslání katalogu

* e-mail pro zaslání e-booku
* telefonní číslo pro ověření adresy zaslání tištěného katalogu