Časté chyby v předprojektové fázi

Zpět na úvod

Časté chyby v předprojektové fázi


Zaměříme se na klíčovou část celého projektu. Klienti této fázi nepřisuzují takový důraz, ale od předprojektové fáze se odvíjí veškerý následný průběh vašeho vysněného bydlení.

Předprojektová fáze je obecně část projektu, kdy se posuzuje proveditelnost záměru a příležitosti pro projekt. Projektant podle záměru zákazníka na konkrétním pozemku prohlédne staveniště a zjistí vlastnická a jiná práva na pozemku. Výsledkem této činnosti je předběžné vymezení projektových prací a navržení dalšího postupu.
 

Studie stavby

Při studii stavby dostanou vaše představy první formu. S projektantem přenesete své vize na papír. Připravte se na mnoho doplňujících otázek, mnohdy i osobnějšího rázu. Projektant tím do vašeho domu vnese vaši osobnost a s tím spojené představy o vysněném domě. Důležitými prvky studie stavby jsou dispozice domu, okolí a první kalkulace ceny domu. Nejedná se o finančně náročný postup, ale je velmi důležitý k odstranění případných nedostatků. Spoustu další inspirace naleznete také v našem katalogu.
 

Vizualizace domu

Za poplatek máte možnost si nechat vytvořit 3D návrh domu. Výsadou projektanta je prostorové vidění, proto je dobré nechat si zpracovat vizualizaci od odborníka. Snadněji odhalíte i hluchá místa a odstranění nedostatků je stále levné.


Chyby před vytvořením projektu pro stavební řízení
 

Nerozhodnost a nedostatek informací

Stavba domu je investice na celý život. Nerozhodnost značně zpomalí fázi vývoje projektu. Pokud se ve fázi studie stavby rozhodnete udělat změny, udělejte je, protože později bude změna dražší. Před nerozhodností a nedostatkem informací varuje i pan Maňas z architektonické kanceláře Křivka:
„Je potřeba se jednou rozhodnout a již nic neměnit. Dalším bodem je určitě mít již při koupi pozemku co nejvíce informací o dalších vazbách. Řada pozemků nemá dopravní napojení či sítě. To vše pak prodražuje celou investici a zbývá méně na dům.“
 

Neodhadnutí financí

Možná jste si vysnili dvoupatrový dům s šesti pokoji a vnitřním bazénem, ale ceny pozemků a staveb jsou velmi vysoké. Raději pečlivě zvažte své finanční možnosti, abyste neskončili s projektem v ruce bez peněz na jeho realizaci. Cenovou relaci domů naleznete také v katalogu typových projektů rodinných domů.

 

Plánování bez rezerv

Projektování a celá stavba není nákup hotového produktu, ten teprve vznikne. Odhad pracnosti a potřeby průzkumů nemusí být vždy přesný. Například při návštěvě rovinatého pozemku se domluví zadání a pracnost, následně se zpracuje geologický průzkum a zjistí se vysoká hladina spodní vody. Tyto aspekty mají zásadní vliv na způsob řešení založení stavby. Složitost je vyšší než u běžného domu a vzniká tlak na cenu zpracování statické části projektu.

 

Návrh projektu pro stavební řízení
 

Projektová práce je řádně upravena legislativou. Ve stručnosti můžeme popsat, že projektová dokumentace pro stavební řízení se vydává v takovém rozsahu, aby byl stavební úřad schopen vydat schválené stavební povolení.
 

Geologický a radonový průzkum
 

Geologický průzkum může významně změnit cenu stavby. Horší geologické podloží potřebuje kvalitnější základy a může zasahovat i jiné konstrukce domu. Vynecháním geologického průzkumu možná ušetříte řádově deset tisíc, ale následky mohou být nedozírné. V případě geologického průzkumu je radonový průzkum automaticky zahrnut.

 

Bc. Veronika Žáčková

Istav Media, s.r.o.
20.12.2022

Objednávka katalogu zdarma

Kontaktní údaje pro zaslání katalogu

* e-mail pro zaslání e-booku
* telefonní číslo pro ověření adresy zaslání tištěného katalogu